طعم ها

پسته ای
زعفرانی
ساده
کنجدی
لیمو ایی
نارگیلی

وزن خالص